Breaking News

Makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila

Makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila

Makna hubungan simbol dengan sila-sila pancasila

1. Bintang: Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Rantai: Kemanusiaan yang Adil dan Berada

3. Pohon Beringin: Persatuan Indonesia

4. Kepala Banteng: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Padi dan Kapas: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pembahasan:

  • Gambar bintang pada simbol Pancasila sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Lambang Pancasila berbentuk Bintang ini juga diartikan sebagai suatu cahaya yang menerangi Dasar Negara yang lima.
  • Makna gambar rantai pada sila kedua adalah hubungan antar individu di masyarakat Indonesia (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat.
  • Lambang Pohon Beringin pada sila ketiga memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh/ berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa.
  • Simbol Kepala Banteng pada sila ke 4 Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan mahluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, segala keputusan yang diambil adalah hasil musyawaran dan mufakat bersama.
  • Simbol Padi dan Kapas pada sila ke 5 melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang.

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

Beritaterunik.com

Trending :  Jelaskan pengertian konflik secara terminologis !