(Perkembangan hadis di India dan Mesir ) referensinya kalian bisa baca1 lewat buku sejarah minimal referensi 3 buk, ini terserah kalian mau cari dimana karena saya sudah mencari tapi hanya sebagian , tolong di bantu ya kak, terimakasih

(Perkembangan hadis di India dan Mesir ) referensinya kalian bisa baca1 lewat buku sejarah minimal referensi 3 buku

 

Perkembangan hadist di India dan Mesir :

 • Perkembangan Hadist di India, menyebutkan bahwa para ulama India mempunyai peranan penting sebagai peran yang  menghidupkan kembali madrasah hadist. Hadist di india juga merupakan rujukan ulama dalam ulama dalam mengulas kembali karya-karya ulama hadis di India, dan tersedianya perpustakaan yang masih menggunakan karya-karya ulama di India.
 • Perkembangan Hadist di Mesir , berawal dari India yang dapat membangkitkan madrasah hadis, akan tetapi Al-Azhar mesir  juga mengambil peranan dalam pengembangan madrasah hadist. Apalagi untuk sekarang Mesir khususnya al-Azhar sudah memulai menghidupkan kembali sunnah- sunnah mereka terdahulu. Hal ini ditandai dengan banyaknya kajian hadist yang diadakan di sekitar mesjid tua di sana, yang diajarkan secara langsung oleh para pakar hadist. Al-Azhar juga menggandeng  ulama hadist terkemuka demi mengembangkan dan menjaga  madrasah hadist.

Referensi Buku :

 • Kitab atau buku karya Zhifir Ahmad Al-Usmanyah Qawa’id Fi ‘Ulumil Hadist.
 • Buku atau Kitab Kanzul ‘Amal Fi Sunan Al-‘Amal wal Aqwal, kitab ini merupakan kompilasi hadis-hadist Shahih.
 • Kitab karangan Muhammad Ali Asyraf At-Tahanuwil Ihya’ As-Sunan dan Jami’ul Atsar.

Pembahasan

Hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammada SAW, melalui ucapan, perbuatan maupun pengakuan yang dijadikan rujukan dalam melakukan pedoman kehidupan beragama yang bersifat sunnah. Macam-macam Hadist dapat dibedakan atau digolongkan menjadi :

 • Hadits Qauli.
 • Hadits Fili.
 • Hadits Taqriri.
 • Hadits Hammi.
 • Hadits Ahwali.
 • Hadits Qudsi.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

Beritaterunik.com

Trending :  Perbedaan peran masyarakat pada orde baru dan reformasi